Вступ до гімназії

УМОВИ НАВЧАННЯ
в гімназії № 191 ім. П.Г. Тичини
з поглибленим вивченням іноземних мовм. Києва

    Гімназія – заклад ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов, ІІІ ступінь передбачає профільне навчання.
    У гімназії визначена українська мова навчання й запроваджено  поглиблене вивчення іноземних мов (англійської  як першої, французької або німецької як другої іноземної мови).
    У структурі гімназії діють І-VII курси (5-11 класи):
    ІІ ступінь – I-V курси (5-9 класи), термін навчання 5 років;
    ІІІ ступінь – VI-VII курси (10-11 класи), термін навчання 2 роки.
    Гімназія планує свою роботу самостійно відповідно до річного плану.
    Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, який складається на основі розроблених Міністерством освіти і науки України типових навчальних планів із конкретизацією варіативної частини згідно з профілем навчання та спеціалізацією гімназії. 
Гімназія здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. 
    Зарахування учнів до гімназії здійснюється з 10 років, як правило, до початку навчального року за наказом директора, що видається за результатами конкурсного відбору, що проводиться у порядку, встановленому Правилами конкурсного прийому дітей до гімназії, на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також копії свідоцтва про народження учня або паспорта, особової справи, медичних документів і відповідного документа про освіту (для учнів, які вступають до 10-11-х класів). У конкурсному відборі беруть участь діти незалежно від місця проживання.
    Структура навчального року (семестри) та режим роботи, а також тижневе навантаження учнів встановлюються гімназією в межах часу, що передбачений робочими навчальними планами. Щоденна кількість і послідовність уроків визначається розкладом. Навчальний заклад визначає 5-денний робочий тиждень. Тривалість уроків у навчальному закладі становить 45 хвилин.
У гімназії визначення рівня навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень у навчанні учнів (вихованців) закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України.
    Навчання у випускних V,VII курсах (9, 11 класах) гімназії завершується державною підсумковою атестацією. Зміст форма і порядок державної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки України. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту).
    Навчання в гімназії безкоштовне.

Новые игры Alawar.